Na XXVI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 20 listopada 2014 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XLIX/348/14 Rady Gminy Kochanowice z dnia 1 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia ulgi w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała Nr 513/LII/2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 19 września 2014 r.w sprawie wprowadzenia ulg w opłatach za gospodarowanie odpadamikomunalnymi,

- uchwała Nr XXI/103/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z dnia 16 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na 2014 rok,

- uchwała Nr XXXIV/380/14 Rady Gminy Brenna z dnia 15 października 2014 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie inwestycji pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) i Górkach Małych (Zamilerze) II etap, zadanie 2",

- uchwała Nr XLV/290/2014 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 23 października 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

- uchwała Nr XLV/291/2014 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 23 października 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na okres od 2014 do 2025 roku,

- uchwała Nr XLV/292/2014 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 23 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu.