Na XXVIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 2 grudnia 2014 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr LXVII/364/2014 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

- uchwała Nr LXVII/365/2014 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2014-2027,

- uchwała Nr LXVII/366/2014 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014,

- uchwała Nr LI/332/2014 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 października 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji spółce wodnej,

- uchwała Nr XXXVII/281/2014 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015,

- uchwała Nr XLIV/638/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek w Mieście Racibórz.