Na III posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 3 lutego 2015 r. badane będą następujące uchwały w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 11/III/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2015-2026,

 

- uchwała Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 rok,

 

- uchwała Nr III/29/2014 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na rok 2015,

 

- uchwała Nr 16/III/2014 Rady Gminy Popów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.