Na IV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 19 lutego 2015 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej Mikołowa  z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2015,

- uchwała Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej Mikołowa  z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025,

- uchwała Nr IV/14/14 Rady Miasta i Gminy Pilica z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilica na lata 2015-2026,

 - uchwała Nr IV/13/14 Rady Miasta i Gminy Pilica z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pilica na rok 2015.