Na IX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 23 kwietnia 2015 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 31(VII)15 Rady Gminy Poraj z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

- uchwała Nr 35(VII)15 Rady Gminy Poraj z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała Nr V/36/15 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty,

- uchwała Nr V/37/15 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Łaziska Górne oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- uchwała Nr VI/46/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 - 2025,

- uchwała Nr VI/47/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Raciborski na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu,

- uchwała Nr VI/45/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok,

- uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2015-2026,

- uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok,

- uchwała Nr VIII/30/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr IV/13/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2015,

 - uchwała Nr VII/105/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/697/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- uchwała Nr VII/106/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/698/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- uchwała Nr VII/107/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/699/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- uchwała Nr VII/108/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/700/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- uchwała Nr VII/109/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/701/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- uchwała Nr VII/110/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/702/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- uchwała Nr VII/111/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/703/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- uchwała Nr VII/112/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/704/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- uchwała Nr VII/113/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/705/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- uchwała Nr VII/114/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/1003/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- uchwała Nr VII/115/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/1004/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- uchwała Nr VII/116/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/1005/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- uchwała Nr VII/117/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/1006/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- uchwała Nr VII/118/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/1007/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- uchwałaNr VII/119/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/1008/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- uchwałaNr VII/120/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/24/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- uchwałaNr VII/121/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- uchwałaNr VII/122/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/358/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- Nr VII/123/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok,

- Nr VII/124/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2015 - 2030,

- Nr VII/125/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.