Na X posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 30 kwietnia 2015 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr VII/105/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/697/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- uchwała Nr VII/106/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/698/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- uchwała Nr VII/107/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/699/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- uchwała Nr VII/108/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/700/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- uchwała Nr VII/109/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/701/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- uchwała Nr VII/110/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/702/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- uchwała Nr VII/111/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/703/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- uchwała Nr VII/112/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/704/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- uchwała Nr VII/113/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/705/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- uchwała Nr VII/114/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/1003/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- uchwała Nr VII/115/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/1004/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- uchwała Nr VII/116/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/1005/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- uchwała Nr VII/117/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/1006/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- uchwała Nr VII/118/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/1007/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- uchwałaNr VII/119/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/1008/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- uchwałaNr VII/120/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/24/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- uchwałaNr VII/121/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- uchwałaNr VII/122/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/358/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- Nr VII/123/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok,

- Nr VII/124/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2015 - 2030,

- Nr VII/125/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.- uchwała ,

- uchwała Nr V/39/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

- uchwała Nr V/38/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.,

- uchwała Nr VII/036/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na okres od 2015 do 2026 roku,

- uchwała Nr VII/034/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/254/2010 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,

- uchwała Nr VII/035/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/037/2011 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,

- uchwała Nr VII/037/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu,

- uchwała Nr VI/28/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Istebna na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki,

- uchwała Nr IV/37/2015 Rady Gminy Ujsoły z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

- uchwała Nr RG.0007.17.2015 Rady Gminy Lyski z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2016 rok.