Na XV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 1 lipca 2015 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr IX/131/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2015 rok z przeznaczeniem na Zarządzanie energią w budynku Teatru Rozrywki przy ul. Marii Konopnickiej 1 w Chorzowie - wykonanie termomodernizacji budynku,

- uchwała Nr VIII.67.2015 Rady Miasta Wojkowice z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właściciela nieruchomości położonych na obszarze Miasta Wojkowice,

- uchwała Nr V/6/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.