Na XVII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 29 lipca 2015 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr X/72/15 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

- uchwała Nr XI/70/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zawiercie,

- uchwała Nr XI.52.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 r.,

- uchwała Nr IX/91/2015 Rady Gminy Psary z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Powiatu Będzińskiego,

- uchwała Nr IX.87.2015 Rady Miasta Wojkowice z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Wojkowice,

- uchwała Nr X/122/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała Nr XI.85.2015 Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Jastrzębie – Zdrój,

- uchwała Nr 53/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok,

- uchwała Nr 54/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 12/IV/15 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok,

- uchwała Nr 55/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

- uchwała Nr 56/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

- zarządzenie Nr 121/15 Wójta Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 roku zmiany wieloletniej prognozy finansowej

- uchwała Nr X/056/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

- uchwała Nr X/058/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu,

- uchwała Nr X/057/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na okres od 2015 do 2026 roku.