Na XVIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 12 sierpnia 2015 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XI/81/2015 Rady Gminy Suszec z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu,

- uchwała Nr 88/IX/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Koszęcin,

- zarządzenie 82/219/2015 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.