Na XXI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 29 września 2015 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 144.XIV.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 53.VIII.2015 z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała Nr XIII/95/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości,

- uchwała Nr X/65/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 1 września 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego długoterminowego,

- uchwała Nr X/66/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 1 września 2015 roku w sprawie dalszych zmian w Uchwale Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzanowice na 2015 rok,

- uchwała Nr X/67/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 1 września 2015 r. w sprawie: zmian w uchwale nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzanowice.