Na II posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 19 stycznia 2005 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:

- uchwała Rady Gminy Buczkowice Nr XXVIII/200/04 z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2005 ,
- uchwała Rady Gminy Lubomia Nr XXVII/138/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania zleconego przez Gminę Lubomia podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku,
- uchwała Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXIX/422/2004 z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2005,
- zarządzenie Wójta Gminy Wielowieś Nr 110 z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok,
- uchwała Rady Miasta Racibórz Nr XXVII/393/2004 z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu miasta na 2005 r.,
- uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXVI/695/2004 z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2005 r.,
- uchwała Rady Gminy Poczesna Nr 130/XX/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2005 rok,
- uchwała Zarządu Powiatu Pszczyńskiego Nr 403/96/04 z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Pszczyńskiego na rok 2004.