Na III posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 31 stycznia 2005 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:

- uchwały Rady Gminy Marklowice Nr XXXII/172/04 z dnia 21 grudnia 2004 roku o zmianie uchwały nr XXXI/168/04 z dnia 1.12.2004 r. w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych na 2004 r.,
- uchwały Rady Gminy Marklowice Nr XXXII/171/04 z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2004 rok,
- uchwały Rady Gminy w Popowie Nr 149/XXIV/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Popów na 2004 rok,
- zarządzenia Wójta Gminy Popów Nr 61/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Popów,
- uchwały Rady Miasta Wojkowice Nr XXVI/127/2004 z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na 2005 rok,
- uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XXI/142/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Gminy na 2005 r.