Na IV posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 9 lutego 2005 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr XXIII/155/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok,
- uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego Nr XXV/253/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/213/04 z dnia 30 września 2004 roku w sprawie trybu o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych oraz fundacjom i stowarzyszeniom, nie będącym organizacjami pożytku publicznego,
- uchwały Zarządu Powiatu Gliwickiego Nr 413/2005 z dnia 11 stycznia 2005 roku w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gliwickiego na 2005 rok,
- zarządzenia Burmistrza Pszczyny Nr FN/614/05 z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005.