Na V posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 15 lutego 2005 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:

- uchwały Rady Miejskiej w Cieszynie Nr XXXIII/343/05 z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Miejskiego Zarządu Dróg,
- zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr WOR KSM BF 0151-2/05 z dnia 15 stycznia 2005 roku w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy budżetowej na rok 2005,
- uchwały Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Chorzowie Nr 1/2005 z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Zgormadzenia Związku z dnia 21 grudnia 2004 r. Nr 14/2004 w sprawie planu finansowego Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie na rok 2005.