Na VI posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 2 marca 2005 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Lubomia Nr XXVIII/149/2005 z dnia 4 lutego 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych dla jednostek budżetowych Gminy Lubomia,
- uchwały Rady Gminy Lubomia Nr XXVIII/150/2005 z dnia 4 lutego 2005 roku w sprawie zabezpieczenia w roku 2005 środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej,
- uchwały Rady Gminy Lubomia Nr XXVIII/151/2005 z dnia 4 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok,
- Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXVII/715/2005 z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia i wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych.