Na VII posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 17 marca 2005 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Nr XXX/365/05 z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czechowice-Dziedzice,
- uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej Nr 666/XXXVI/2005 z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym z budżetu miasta Ruda Śląska,
- uchwały Rady Miasta Rydułtowy Nr XXXII/257/05 z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok,
- uchwały Rady Miejskiej w Pszowie Nr XXVI/184/2005 z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2005.
- uchwały Rady Gminy Konopiska Nr 179/XX/05 z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w gminnych placówkach oświatowych.