Na VIII posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 23 marca 2005 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:

- uchwały Rady Gminy Radziechowy-Wieprz Nr XXXV/173/05 z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie gromadzenia dochodów na rachunkach dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Radziechowy-Wieprz,
- uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXXI/454/2005 z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok,
- uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXXI/461/2005 z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie doprecyzowania nazw zadań inwestycyjnych w załącznikach dotyczących wydatków niewygasających w roku 2004,
- zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołowa Nr 17/171/2005 z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok,
- uchwały Rady Miasta Żory Nr 353/XXXI/05 z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2005 r.,
- uchwały Rady Gminy Kobiór Nr XXV/1/107/05 z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie budżetu gminy Kobiór na 2005 rok.