Na IX posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 5 kwietnia 2005 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu Nr XXXIV/253/05 z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy jednostce budżetowej - Zespole Szkół w Siewierzu,
- uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu Nr XXXIV/254/05 z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy jednostce budżetowej - Zespole Szkół w Brudzowicach,
- uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu Nr XXXIV/255/05 z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy jednostce budżetowej - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych,
- uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu Nr XXXIV/256/05 z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy jednostce budżetowej - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach,
- uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu Nr XXXIV/257/05 z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy jednostce budżetowej - Publicznym Przedszkolu w Siewierzu.