Na X posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 12 kwietnia 2005 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Brenna Nr XXXI/257/2005 z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Brenna na 2005 rok,
- uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego Nr XXIX/227/2005 z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na rok 2005.