Na XI posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 26 kwietnia 2005 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich Nr 510/2005 z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Nr 454/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Miasta na 2005 rok,
-uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich Nr 509/2005 z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych Miasta Siemianowice Śląskie,
- uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XXVI/132/05 z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych Gminy Koszarawa,
- uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XXVI/131/05 z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.,
- uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XXVI/130/05 z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.,
- zarządzenia Wójta Gminy Psary Nr 0152/12/2005 z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie na 2005 r. oraz w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 r.,
- zarządzenia Wójta Gminy Psary Nr 0152/17/2005 z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie na 2005 r. oraz w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 r.,
-uchwały Rady Gminy Rudziniec Nr XXVIII/287/05 z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Rudzińcu przy ul. Gliwickiej",
- uchwały Rady Gminy Rudziniec Nr XXVIII/289/05 z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. "Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Pawilonu Handlowo-Usługowego na siedzibę Urzędu Gminy znajdującego się w Rudzińcu przy ul. Gliwickiej 26".