Na XII posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 10 maja 2005 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Miasta Jastrzębie Zdrój Nr XXX/639/2005 z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych, ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunki dochodów własnych