Na XIII posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 24 maja 2005 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXIX/402/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu tworzenia oraz prowadzenia gospodarki finansowej w postaci dochodów własnych przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego,
- uchwały Rady Miasta Poręba Nr XXIII/205/05 z dnia 15 kwietnia 2005 roku w sprawie przeznaczenia nadwyżki budżetowej,
- uchwały Rady Miejskiej w Radlinie Nr BRM-0150/XXXV/229/2005 z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych dla których organem prowadzącym jest miasto Radlin,
- uchwały Rady Gminy Rudziniec Nr XXIX/308/05 z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia nadwyżyki budżetowej z 2004 roku do budżetu gminy na 2005 rok,
- zarządzenia Wójta Gminy Rudziniec Nr 35/05 z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym Gminy Rudziniec na 2005 rok.