Na XIV posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 1 czerwca 2005 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Powiatu Myszkowskiego Nr XXXII/210/05 z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myszkowie,
- uchwały Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Nr XXXIII/384/05 z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za rok 2004,
- uchwały Rady Gminy Brenna Nr XXXII/248/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego,
- uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr XLVI/451/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie nie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Mysłowice za 2004 rok,
- uchwały Rady Miejskiej w Kaletach Nr 197/XXXIV/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie nieudzielenia absolutorium z wykonania budżetu miasta za rok 2004,
- uchwały Rady Miejskiej w Pszowie Nr XXX/192/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Pszów,
- uchwały Rady Miejskiej w Pszowie Nr XXX/198/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie "Wieloletnie Programy Inwestycyjne w roku 2006",
- uchwały Rady Miejskiej w Mikołowie Nr XXXIII/490/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok,
- uchwały Rady Miejskiej w Mikołowie Nr XXXIII/494/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie doprecyzowania zadań inwestycyjnych w załącznikach dotyczących wydatków niewygasających w roku 2004,
- zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołowa Nr 59/213/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu Miasta Mikołowa na 2005 rok,
- uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XXIV/167/05 z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 r.