Na XV posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 14 czerwca 2005 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Radziechowy-Wieprz Nr XXXVIII/191/05 z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2005 rok,
- uchwały Rady Gminy Radziechowy-Wieprz Nr XXXVIII/194/05 z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy na zwolnienie z opłat i podatków lokalnych dla pozyskanych inwestorów na teren Gminy Radziechowy-Wieprz,
- uchwały Rady Gminy Ornontowice Nr XXXVIII/236/05 z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2005,
- zarządzenia Wójta Gminy Ornontowice Nr 324/05 z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ornontowice na rok 2005,
- uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego Nr XXXI/250/2005 z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie wydatków na projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Przebudowa ul. Głównej w Goczałkowicach Zdrój wraz z chodnikiem i odwodnieniem - droga powiatowa".