Na XVI posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 24 czerwca 2005 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:

- uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr XLVII/468/05 z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta na 2005 rok,
- uchwały Rady Gminy Chełm Śląski Nr XXIX/161/2005 z dnia 1 czerwca 2005 roku w sprawie dofinansowania inwestycji związanych z budową indywidualnej wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej,
- uchwały Rady Gminy Lyski Nr XXXVIII/31/2005 z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r.,
- zarządzenia Wójta Gminy Lyski Nr 0151/W/38/2005 z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski nr XXXVIII/31/2005.