Na XXIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 22 października 2015 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr X.93.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,

- uchwała Nr VIII/70/2015 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 24 września 2014 roku (zgodnie z tytułem uchwały) w sprawie zmiany uchwały Nr VII/61/2015 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

- uchwała Nr XI/71/2015 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 23 września 2015 roku w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

- zarządzenie Nr 106/2015 Wójta Gminy Lipowa z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Lipowa na rok 2015,

- zarządzenie Nr 102/2015 Wójta Gminy Czernichów z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernichów na lata 2015-2028.