Na XXIV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 29 października 2015 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XIII/81/15 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Poręba na 2015 r.,

- uchwała Nr XIII/82/15 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba,

- uchwała Nr XIII/83/15 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

- zarządzenie Nr 0050.236.2015 Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skoczów na 2015 rok.