Na XXVII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 3 grudnia 2015 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 115/XIV/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie na dofinansowanie prac konserwatorskich - wykonanie projektu budowlano - architektonicznego - przy zabytkowym kościele przy ul. Powstańców Śląskich w Koszęcinie,

- uchwała Nr 116/XIV/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia  28 października 2015 r. w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Fatimskiej z siedzibą w Kaletach - Drutarni na dofinansowanie prac konserwatorskich - przy zabytkowym kościele w Bruśku,

- uchwała Nr XII/123/2015 Rady Gminy Psary z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary lata 2015 - 2035,

- uchwała Nr XII/122/2015 Rady Gminy Psary z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.,

- uchwała Nr XII/124/2015 Rady Gminy Psary z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Psary do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015 - 2025",

- uchwała Nr XII/125/2015 Rady Gminy Psary z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu "Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary",

- uchwała Nr XI/131/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłat lokalnych w Gminie Wisła,

- uchwała Nr XI/79/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Krupski Młyn za 2016 rok,

- uchwała Nr XII/65/2015 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 13 października 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- uchwała Nr XVI/68/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na usługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązań Gminy (art.518 §1 pkt. 3 Kodeksu Cywilnego),

- uchwała Nr XVI/69/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/12/14 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2028,

- zarządzenie Nr 129/2015 Wójta Gminy Lipowa z dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Lipowa na rok 2015,

- uchwała Nr XIX/112/2015 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/61/15 z dnia 31 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr LXIV/520/14 z dnia 30 października 2014 roku oraz Uchwałę Nr XLVIII/398/14 z dnia 30 stycznia 2014 roku dotyczącej zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Przebudowa oczyszczalni ścieków w Świerklańcu",

- uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Czernichów,

- uchwała Nr X/78/2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Czernichów,

- uchwała Nr X/74/2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015,

- uchwała Nr X/75/2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernichów na lata 2015 - 2028.