Na XVII posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 5 lipca 2005 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:

- uchwały Rady Gminy Boronów Nr 26/XX/05 z dnia 7 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok,
- zarządzenia Wójta Gminy Boronów Nr 51/2005 z dnia 6 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy 2005 r.,
- zarządzenia Wójta Gminy Mszana Nr OA 0151/65/2005 z dnia 8 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2005 r.,
- uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XLII/788/05 z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie zawarcia umowy pożyczki ze Szpitalem Specjalistycznym in. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej ul. Szpitalna 13.