Na XXVIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 17 grudnia 2015 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XVII/69/15 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na rok 2016,

- uchwała Nr XI/96/15 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Łaziska Górne,

- uchwała Nr 113/XII/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2016 rok,

- uchwała Nr 14.135.2015 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Rydułtowach oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,

- uchwała Nr 14.143.2015 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Rydułtowy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie finansowe na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Rydułtowy na lata 2015-2025,

- uchwała Nr XVI/114/2015 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych,

- uchwała Nr XVI/116/2015 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej,

- uchwała Nr IX/75/2015 Rady Gminy Ujsoły z dnia 16 listopada 2015 r.  w sprawie określenia wzoru informacji oraz deklaracji składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,

- uchwała Nr IX/76/2015 Rady Gminy Ujsoły z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły w miejscowościach Ujsoły i Złatna na rok 2016.