Na I posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 13 stycznia 2016 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XV/118/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

- uchwała Nr XII/286/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice,

- uchwała Nr XII/287/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok.