Na XVIII posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 19 lipca 2005 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:

- uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1197/269/II/2005 z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na rok 2005,
- uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego Nr 489/117/05 z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Pszczyńskiego na rok 2005,
- uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego Nr 490/117/05 z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Pszczyńskiego na rok 2005,
- uchwały Rada Miejskiej w Pszczynie Nr XXXIII/291/05 z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie uzupełnienia treści uchwały nr XXX/249/05 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych szkół, przedszkoli i Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, prowadzonych przez Gminę Pszczyna.