Na XIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 1 czerwca 2016 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XVII/197/16 Rady Miasta Lędziny z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nich zmian i ich zatwierdzania,

- uchwała Nr XIX/151/16 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.