Na XXI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 25 sierpnia 2016 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XIX/142/2016 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2016,

- uchwała Nr XIX/143/2016 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów,

- uchwała Nr XXV/162/2016 Rady Gminy Lipie z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

- uchwała Nr XXV/163/2016 Rady Gminy Lipie z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.