Na XXII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 8 września 2016 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr VII/20/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2016-2019.