Na XXIV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 6 października 2016 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXIII/182/16 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 1 września 2016 roku w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Myszkowa,

- uchwała Nr XXIV/185/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 8 września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Będzińskiemu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej ul. Sienkiewicza,

- uchwała Nr 19/2016 Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach z dnia 8 września 2016 roku w sprawie zmiany w planie finansowym Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2016.