Uchwała Nr 286/XXIV/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 6 października 2016 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXIV/185/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 8 września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Będzińskiemu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej ul. Sienkiewicza

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXIV/185/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 8 września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Będzińskiemu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej ul. Sienkiewicza z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na:

- przekroczeniu przez organ stanowiący wyłącznej kompetencji organu wykonawczego do sporządzenia projektu uchwały budżetowej, czym naruszono art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885 z późn. zm.),

- udzieleniu pomocy finansowej bez określenia jej wysokości, czym naruszono art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885 z późn. zm.).