Na XXVII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 8 listopada 2016 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XX/164/16 Rady Gminy Kozy z dnia 6 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2016-2030,

- uchwała Nr XX/165/16 Rady Gminy Kozy z dnia 6 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/100/15 Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa na 2016 rok Gminy Kozy,

- uchwała Nr XX/166/16 Rady Gminy Kozy z dnia 6 października 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Kozy.