Na XXVIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 17 listopada 2016 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXVI/299/16 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016,

- uchwała Nr XXIX/208/2016 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 20 października 2016 roku w sprawie określenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Sławków przez podmioty inne niż jednostki samorządu,

- uchwała Nr XXIX/257/16 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.