Na XXIX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 29 listopada 2016 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XIV/108/2016 Rady Gminy Przyrów z dnia 26 października 2016 r. w sprawie udzielenia, rozliczenia, trybu i kontroli dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Przyrów przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych,

- uchwała Nr XVI/138/2016 Rady Gminy Ujsoły z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2017 roku,

- uchwała Nr XVI/141/2016 Rady Gminy Ujsoły z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły na rok 2017,

- uchwała Nr XXI/204/16 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok,

- uchwała Nr XVII/159/2016 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 27 października 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2017,

- uchwała Nr XXIV/220/16 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świerklaniec,

- uchwała Nr XXIX/136/16 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2016.