Na XIX posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 26 lipca 2005 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:

- uchwały Rady Powiatu Lublinieckiego Nr 358/XXIX/05 z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu lublinieckiego na 2005 rok,
- uchwały Rady Powiatu Lublinieckiego Nr 359/XXIX/05 z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,
- uchwały Zarządu Powiatu Lublinieckiego Nr 410/XCIV/05 z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu powiatu lublinieckiego na 2005 rok,
- uchwały Rady Miasta i Gminy Szczekociny Nr 245/XXXII/05 z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia przez gminę krótkoterminowego kredytu w ramach rachunku bieżącego na pokrycie niedoboru budżetowego występującego w ciągu roku budżetowego,
- uchwały Rady Gminy Goleszów Nr XXXII/290/05 z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXIV/226/04 z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na rok 2005,
- uchwały Rady Miejskiej Skoczowa NR XXXIII/395/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach,
- uchwały Rady Gminy Pietrowice Wielkie Nr XXVII/323/2005 z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku ZSP w Krowiarkach przy ul. Szkolnej 19 polegająca na modernizacji źródła ciepła, wewnętrznej instalacji co oraz na dociepleniu przegród budowlanych",
- uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego Nr XXXIX/358/2005 z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach na termoizolację przegród zewnętrznych budynku Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie, ul. Nałkowskiej 2,
-  uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego Nr XXXIX/356/2005 z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu Powiatu Tarnogórskiego do uchwały nr XXXI/301/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. "Budżetu Powiatu Tarnogórskiego w roku 2005".