Uchwała Nr 346/XXIX/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 listopada 2016 roku

 

w sprawie uchwały Nr XVII/159/2016 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 27 października 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2017

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XVII/159/2016 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 27 października 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2017, w części dotyczącej:

- § 1 pkt 2 lit. a wiersz 2 tabeli obejmującej wyraz: "włącznie" z powodu istotnego naruszenia art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.), polegającego na objęciu zakresem jednej stawki podatkowej dla ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów poniżej 12 ton także takich pojazdów o masie równej 12 ton.