Na XXX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 13 grudnia 2016 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXIX/152/2016 Rady Gminy Rajcza z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok,

- uchwała Nr XXIX/157/2016 Rady Gminy Rajcza z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

- zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Koszarawa z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planach finansowych Gminy Koszarawa na 2016 rok.