Na XXXI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 22 grudnia 2016 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 169/XXII/16 Rady Gminy Poczesna z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku,

- uchwała Nr XXVI/202/16 Rady Miasta Myszków z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

- uchwała Nr XXVI/203/16 Rady Miasta Myszków z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej,

- uchwała Nr XXVIII/231/2016 Rady Gminy Suszec z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/128/2015 Rady Gminy Suszec z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, obowiązujących w Gminie Suszec,

- uchwała Nr XXVII/206/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/110/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2016-2023,

- uchwała Nr XX/44/2016 Rady Gminy Mszana z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Mszana,

- uchwała Nr XXXIII/423/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/248/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z 14 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bytomia na lata 2016-2046,

- uchwała Nr XXIV/267/2016 Rady Gminy Psary z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2017 r. oraz określenia wzoru informacji i deklaracji podatkowej.