Na I posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 3 stycznia 2017 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr S.0007.079.2016 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne kluby dziecięce na terenie Miasta Radlin,

 

- uchwała Nr XXIII/174/16 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu pszczyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

 

- uchwała Nr XXI/210/2016 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.