Na II posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 12 stycznia 2017 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXV/125/2016 Rady Gminy Milówka z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji z budżetu Gminy Milówka dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie Gminy Milówka,

- uchwała Nr XXX/163/16 Rady Gminy Rajcza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Rajcza,

- uchwała Nr XXIX/221/2016 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Żywca przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Żywiec, a także trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji,

- uchwała Nr XXII/211/2016 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości zobowiązania leasingowego.