Na XX posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 2 sierpnia 2005 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:

- uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1296/272/II/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok.