Na VIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 2 marca 2017 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXIII/140/2017 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Krzanowice,

- uchwała Nr XXVI/245/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2017,

- uchwała Nr II.8.2017 Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta Jastrzębie - Zdrój,

- uchwała Nr XXX/205/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/98/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek,

- zarządzenie Nr 206/2016 Wójta Gminy Brenna z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok,

- zarządzenie Nr FN.3021.1.2017.DC Burmistrza Miasta Wisła z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Wisła na 2016 rok,

- uchwała Nr XXVIII.348.2017 Rady Miasta Wojkowice z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2017 - 2021.