Na XII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 20 kwietnia 2017 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr268(XXXI)17 Rady Gminy Poraj z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

- uchwała Nr 269(XXXI)17 Rady Gminy Poraj z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2017,

- uchwała Nr 270(XXXI)17 Rady Gminy Poraj z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.