Na XIV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 11 maja 2017 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXV/256/17 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie funduszu sołeckiego.